Slip And Descend


The sun divides your face
Through this broken windowpane
As the beam slices through the night
Until the break of day
As you're standing now closer to the edge
Only one second till you slip and descend

Falling down
Don't hit the ground
But never know this time around
So hit the floor
You're nothing more
Because what you want's impossible to find

The wind whispers softly in your ear
Let's you know that I'll be near
Don't ever feel like you're alone
No you're not alone

What you want's impossible to
What you want's impossible to
What you want's impossible to
FindCaptcha
Liedje Days Like These Slip And Descend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slip And Descendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These Slip And Descend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slip And Descend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.