Songtekst van DC Talk: I Wish We'd All Been Ready

I Wish We'd All Been Ready


Life was filled with guns and war
And all of us got trampled on the floor
I wish we'd all been ready
Children died, the days grew cold
A piece of bread could buy a bag of gold
I wish we'd all been ready
CHOURUS:
theres no time to change your mind
the son has come and you've been left behind
I wish we'd all been ready
A man and wife asleep in bed
she hears a nois and turns her head he's gone
I wish we'd all been ready
2 men walking up a hill
one disappears and one's left standing still
i wish we'd all been ready
Chourus
The Father spoke
the demons died
how could we
have been so blind
There's no time to change your mind
the son has come and you've been left behind(2x)
I hope we'll all be ready(you/ve been left behind) (3x)Captcha
Liedje DC Talk I Wish We'd All Been Ready is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wish We'd All Been Readymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje DC Talk I Wish We'd All Been Ready downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wish We'd All Been Ready in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.