Songtekst van Dean Martin: Absence Makes The Heart Grow Fonder

Absence Makes The Heart Grow Fonder


If you should leave me
I know it would grieve me
So honey please remember
Absence makes the heart grow fonder
For somebody else

I love you dearly
I'm yours sincerely
But honey please remember
Absence makes the heart grow fonder
For somebody else

When the cat's away the mice will play
I don't say I will but still I may
I may be blue away from you
And then again I may be gay

When I get fretful I get forgetful
So honey please remember
Absence makes the heart grow fonder
For somebody else

When the cat's away the mice will play
I don't say I will but still I may
I may be blue away from you
And then again I may be gay

When I get fretful I get forgetful
So honey please remember
Absence makes the heart grow fonder
For somebody else
For somebody elseCaptcha
Liedje Dean Martin Absence Makes The Heart Grow Fonder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Absence Makes The Heart Grow Fondermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin Absence Makes The Heart Grow Fonder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Absence Makes The Heart Grow Fonder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.