Hey Lover


Hey, hey, hey, lover
You don't have to be a king
Hey, hey, hey, lover
You don't have to have a thing

For I'll be satisfied
Long as you are my guy
Just give me true love
And understanding
True love and understanding

Hey, hey, hey, lover
You don't have to be a star
Hey, hey, hey, lover
I want you just the way you are

For love is just the same
Without fortune and fame
Just give me true love
And understanding
True love and understanding
For the rest of my days

No, you don't have to worry
Bout putting diamonds in my hand
Cause if you really, really love me
In my heart, you'd be a big man

Hey, lover, treat me good and nice
And it will be all right
Just give me true love
And understanding

True love and understanding
True love and understanding
True love and understandingCaptcha
Liedje Debbie Dovale Hey Lover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Lovermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Debbie Dovale Hey Lover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Lover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.