Songtekst van Deciding Tonight: When It Was A Game

When It Was A Game


You're sending messages transmitted in Morse Code
And I'm decoding as they beat right through your chest
Tell me again if I'm not mistaken
I'll tell you again but the words are changing
Remember when it was a game?
I never wanted anything

We're not changing
So stop asking
We're not changing
No turning back the decision's made

Let it out, let it out
If there's something you're not saying let it out
Let it out, let it out
If there's something on your mind let it out
Let it out, let it out
If there's something you're not saying let it out
It's the way you roll your eyes

You wrote the script before you ever had the cast
And now you're struggling to fit me in the plot
Holding me up to these expectations
She's holding you up but her arms can't take it
Remember when it was a game?
I never wanted anything

We're not changing
So stop asking
We're not changing
No turning back the decision's made

Let it out, let it out
If there's something you're not saying let it out
Let it out, let it out
If there's something on your mind let it out
Let it out, let it out
If there's something you're not saying let it out
It's the way you roll your eyesCaptcha
Liedje Deciding Tonight When It Was A Game is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When It Was A Gamemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Deciding Tonight When It Was A Game downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When It Was A Game in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.