Into My Arms


My steps, within
Three feet, elsewhere
They say, don't dare
Don't leave that square
My will, their will
Can move, stand still
My part, no heart
I must fulfil

Like a rising monster
All veiled in grey
See the walls of dawn
They warn you of the day

Come back my dream
Into my arms into my arms
Come back my dream
Into my arms into my arms

Their will, my will
Just act, don't feel
Their kind, my kind
Brought me to heel
Accused of something
Nothing, all alone
I had to bang the nails
Into my head, the guilty one

Like a rising monster

Come backCaptcha
Liedje Deine Lakaien Into My Arms is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Into My Armsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Deine Lakaien Into My Arms downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Into My Arms in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.