King Of The Road


Trailers for sale or rent rooms to left fifty cents
No phone no pool no pets I ain't got no cigarettes
Ah but two hours of pushing broom
Buys a eight by twelve four bit room
I'm a man of means by no means king of the road

Third bocxcar midnight train destination Bangor Maine
Old worn out suit and shoes I don't pay no union dues
I smoke old stogies I have found short but not too big around
I'm a man of means by no means king of the road

I know every engineer on every train
All the children all of their names
Every handout in every town
And every lock that ain't locked when no one's around

I sing trailers for sale or rent
Trailers for sale or rentCaptcha
Liedje Del Reeves King Of The Road is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied King Of The Roadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Reeves King Of The Road downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje King Of The Road in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.