Cry Myself To Sleep


The party's over everybody go home
I'm sorry but I'd like to be alone
'Cause every time I see her I have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

I threw this party never thought she'd come by
All she wants to do is see me cry
And when I see her I just have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

Cry ya-ya-ya

Did ya notice how she danced with every guy but me
She loves to see me in misery
I used to be her little buttercup
But now she comes around just to break me up

So everybody won't you please go home
The party's over and I'd like to be alone
'Cause when I see her I just have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

Cry ya-ya-ya

Did ya notice how she danced with every guy but me
She loves to see me in misery
I used to be her little buttercup
But now she comes around just to break me up

So everybody won't you please go home
The party's over and I'd like to be alone
'Cause when I see her I just have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

Cry ya-ya-yaCaptcha
Liedje Del Shannon Cry Myself To Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cry Myself To Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon Cry Myself To Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cry Myself To Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.