Little Town Flirt


here she comes, that little town flirt
you're fallin for her and your gonna get hurt
yeah i know she's gonna treat you wrong,
so your heart just better be strong

cos you can get a hurt, hurt hurt hurt
yeah you can get a hurt hurt hurt hurt hurt
foolin around, with that little town flirt

here she comes, just look at that style
she's lookin at you, giving you that smile
yeah i know it's so hard to resist
the temptation of her tender red lips

but you can get a hurt, hurt hurt hurt
yeah you can get a hurt hurt hurt hurt hurt
foolin around, with that little town flirt

i know, how you feel, you think her love is real
you think this tiem she'll be sincere
but she thinks you gotta paper heart
when she starts to tear it apart

you can get a hurt, hurt hurt hurt
yeah you can get a hurt hurt hurt hurt hurt
foolin around, with that little town flirtCaptcha
Liedje Del Shannon Little Town Flirt is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Town Flirtmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon Little Town Flirt downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Town Flirt in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.