Stranger In Town


Me and my baby been on the run
So very long
Her folks sent a man to get us
They say weve done wrong
So we run, yeah we run, yeah we run
From the stranger in town

Stranger in town, he's out to get me
Stranger in town, wants me and my baby
He follows me
From town to town
And if he gets me
Hell bring me down
So we run, yeah we run, yeah we run
From the stranger in town
Woo-oo-oo woo-oo-oo

I'm not afraid of what they'll do to me
I'm just afraid they'll hurt my baby
We don't care if we run forever
Just as long as were together

Stranger in town, I think weve lost him
Stranger in town, can't let him bring us in
Another town
One more mile
And well be free
For a while
And well run, yeah well run, yeah well run
From the stranger in town
Woo-oo-oo woo-oo-oo

Stranger in townCaptcha
Liedje Del Shannon Stranger In Town is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stranger In Townmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon Stranger In Town downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stranger In Town in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.