The Swiss Maid


One time a long time ago
On a mountain in Switzerland
Yo lo lo lo lo
There lived a fair young maiden
Lovely but lonely
Yo ho ho ho

Day afetr day she'd pine her heart away
Yo lo lo lo lo lo lady yay
Because no love came her way

One day her papa say
Someday we'll go down to the village in the valley
There you'll meet a nice young man
He'll ask for your hand
Then you'll be happy

But every day she grew unhappier
On the mountain in Switzerland
Yo lo lo lo lo
Every day a little bit lonelier
Which way to turn, which way to go

And day after day she'd pine her heart away
Yo lo lo lo lo lo lady yay
But no love came her way

Some say the maiden's dream never came true
She never got to go to the valley
If she did or not I really don't know
Wo ho ho ho
Did she die unhappy?

I'd rather think she found her love
Wouldn't you rather think she did find love
Somewhere, someway
Yodel lady ay
Yodel lady ayCaptcha
Liedje Del Shannon The Swiss Maid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Swiss Maidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon The Swiss Maid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Swiss Maid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.