Believe Again


Have you ever stared into the rain
Thought the clouds would never disappear
Have you ever screamed out into the dark
Thinking no one else could hear

I was leaving footprints tainted by my past
On this winding road to you

I'd lost my faith in love
Tonight i believe again
My Heart was a broken place
Now i feel whole again
You bring my honesty
And that's worth believing in
and i believe
I believe again

Have you ever spun out of control
Like you never saw the road ahead
Have you ever just kept looking back
Ever closer to the edge

I was praying for the light i see in your eyes
I had all but given up

I'd lost my faith in love
Tonight i believe again
My Heart was a broken place
Now i feel whole again
You bring my honesty
And that's worth believing in
and i believe
I believe again

I believe the impossible is possible to overcome
I believe in miricles
Born from love in everyone

I'd lost my faith in love
Tonight i believe again
My Heart was a broken place
Now i feel whole again
You bring my honesty
And that's worth believing in
and i believe
I believe againCaptcha
Liedje Delta Goodrem Believe Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Believe Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Delta Goodrem Believe Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Believe Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.