God Laughs


When you come from a solid foundation
It freaks you out when the ground starts shakin'
And everything around you is breakin'
Mum was goin' crazy together to keep it
Dad's two lives he was keepin' it a secret
When we found out we couldn't believe it

We're all walking on quicksand
When we're busy makin' our plans, God laughs
We're all walking on quicksand
When we think that we understand, God laughs

I've been a sound board tryin' to be neutral,
Born in the middle, it's hard to be useful,
It's been hell, if i had to be truthful,
OH! When people grow apart
And people can change
But it leaves a lotta mess
That someone's gotta clean up
It happened here to the family that i love

We're all walking on quicksand
When we're busy makin' our plans, God laughs
We're all walking on quicksand
When we think that we understand, God laughs

And we're so stupid if we think we can control
All the dark matter at the centre of this black hole
It's gonna pull us under if we don't let go

We're all walking on quicksand
When we're busy makin' our plans, God laughs
We're all walking on quicksand
When we think that we understand, God laughsCaptcha
Liedje Delta Goodrem God Laughs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied God Laughsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Delta Goodrem God Laughs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje God Laughs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.