Will I Fall For You


Woo oooh
Yeah ah

My head's full of thought
Thoughts of you
And I'm distracted so easy
Thinking what to do
So unsure, so unfamiliar
Am I wrong to think that something could happen

Will you fall for me
I need to know, the way I'd like you to
Baby, will you fall for me
The way I've fallen for you

Im not like myself
And I'm playing the role of someone else
And my hearts beating so fast
I can't stop it
And Im so unsure
So unfamiliar
Am I wrong to think that soething could happen

Will you fall for me
The way I'd like you to
Will you fall for me
The way I've fallen for you
The way I've fallen for you
The way I've fallen for you

Fallen for, fallen for you

For you

So unsure, so unfamiliar
Am I wrong to think,
That something could happen
Was I wrong to think I

Will you fall for me
The way I'd like you to
Will you fall for me
The way I've fallen for you
The way I've fallen for you
The way I've fallen for youCaptcha
Liedje Delta Goodrem Will I Fall For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Will I Fall For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Delta Goodrem Will I Fall For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Will I Fall For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.