Woman


I worked late but you don't wait up
My bones ache and i'm cleaning the place up
Sometimes i don't even know i care

I sit down take off my make-up
I lay down but you don't wake up
Sometimes i wonder if you know i'm there

I can't remember the last time you
Told me i'm beautiful, and i can't remember
Last time you said anything at all

I'm a woman
A woman with a heart
And i deserve your all
I'm not some girl who don't know what she wants
I'm a woman
And i need to be touched
And i need to be loved
'cause being just your woman is not enough

Now i hope that you don't wake up
When it's too late to make up
You'll be the one that's alone and that's sad

In time you'll find somebody
The truth is she'll never be me
And that's when you're going to miss what we had

When all i really needed to hear was "you're beautiful"
All i really needed to hear was anything at all

I'm a woman
A woman with a heart
And i deserve your all
I'm not some girl who don't know what she wants
I'm a woman
And i need to be touched
And i need to be loved
'cause being just your woman is not enough

I'm not your friend who only needs you sometimes
And if i'm your lady
You got to treat me like

I'm a woman
A woman with a heart
And i deserve your all
I'm not some girl who don't know what she wants
I'm a woman
And i need to be touched
And i need to be loved
'cause being just your woman is not enough

A woman needs your heart
A woman needs your all
A woman needs your everything
I'm a woman
And i need to be touched
And i need to be loved
And i deserve your everything
I'm a woman
I'm a woman
I'm a womanCaptcha
Liedje Delta Goodrem Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Delta Goodrem Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.