Bee Song


This the new bee and it's kind of hard to fit in
When the queen has the thinness skin
No matter how nice you try to be
She's always me me me me me me me mean
(Sorry)
I try to be nice but you see what it gets
It's like jamming a stick in a hornet's nest

I'm not a stumbling bee
A grumbling bee
A stumbling a fumbling a mumbling bee
A stumbling bee
A rumbling bee
Guess the only bee that I can be is meCaptcha
Liedje Demi Lovato Bee Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bee Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Demi Lovato Bee Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bee Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.