Behind Enemy Lines


And I feel, I feel a deep connection
And I think, that we might be onto something, no
And I know it's something special
Seeing you here, is not coincidental
Mmm

Well I've been walking (walking)
Behind enemy lines
And I've been fighting, fighting
From the other side
I've been saying (saying)
I won't fall this time
But now I'm walking (walking)
With enemy lines
Ooh
Ooh

See, I was trying to be everything you weren't expecting
All I ever wanted was to try and keep you guessing
But I'm falling way too fast
I just want this love to last
Forever, forever
And everytime I feel this way
Oh, something's changed for the better
(Whoa whoa ohh)

And I've been walking (walking)
Behind enemy lines
And I've been fighting, fighting
From the other side
And I've been saying (saying)
I won't fall this time
But now I'm walking (walking)
Within enemy lines

And now I'm walking (walking)
Behind enemy lines
And now I'm fighting (fighting)
From the other side
I've been saying (saying)
I won't fall this time
But now I'm walkin (walking)
Within enemy lines
Oohhh
Ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie- eyeahCaptcha
Liedje Demi Lovato Behind Enemy Lines is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Behind Enemy Linesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Demi Lovato Behind Enemy Lines downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Behind Enemy Lines in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.