Don't Forget


Did you forget
That I was even alive
Did you forget
Everything you ever had
Did you forget
Did you forget
About me?

Did you regret (did you regret)
Ever standing by my side
Did you forget (did you forget)
What we were feeling inside
Now I'm left
To forget
About us

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it

So now I guess
This is where we have to stand
Did you regret
Ever holding my hand
Never again
Please don't forget
Don't forget

We had it all
We were just about to fall
Even more in love
Than we were before
I won't forget
I won't forget
About us

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it

Somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it
At all

And at last
All the pictures have been burned
And all the past
Is just a lesson that we've learned
I won't forget it
Please don't forget
About us

But somewhere we went wrong
Our love is like a song
But you won't sing along
You've forgotten
About usCaptcha
Liedje Demi Lovato Don't Forget is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Forgetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Demi Lovato Don't Forget downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Forget in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.