Heinous Anus


10 am, and I hit the alarm
It's been 5 short hours since I tied one on
And on the way to the kitchen for my morning cup
I gotta run to the can before my bowels erupt

Grab my knees and howl like a dawg
I've got a 12 inch long jalape?±o log
You can keep that Thai, yeah I think I'll pass
I ain't got a week to nurse my ass!!!

I just want a normal stool!
Hey, hey, hey, heinous anus!

I've been on the throne all day
I can't face the world in any other way
Help me out,
I wanna be someone who
Doesn't start the morning with a molten poo!!!

I don't want this screaming hoop!!!
Hey, hey, hey, heinous anus!Captcha
Liedje Devin Townsend Heinous Anus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heinous Anusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Devin Townsend Heinous Anus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heinous Anus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.