Ancient Hatred


Immersed in spiritual servitude
from further nations astray
Devious tempers coming towards
their cultic anger now disturbed

Oppressive megalomaniacs
thinking they have the right
to nullify a hope for peace
Murder the life of innocence

Assassinate for invocations
no one hears their prayers
Exhorting, exhorting
to a weak messiah
Suicide missions befall

Benighted underground terrorists
oppose the political deliverance
Rampant running with fear
Barbaric reasons are unclear

Planting the seed in their heads
slaying bombs of bloodshed
Slaying seeds of insanity
Brainwashed fanatics of divinity

Ancient hatred!!!!Captcha
Liedje Diabolic Ancient Hatred is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ancient Hatredmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Ancient Hatred downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ancient Hatred in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.