Songtekst van Diabolic: Necromancer Of The Ancient Arts

Necromancer Of The Ancient Arts


Western isle of serpents
Final unholy spawn
Heritage of merciless conquerors
Inhuman pacts with chaos!!

Red eyes glow in torment
Damned on the sea of fate
Betrayer, kinslayer, emperor
Sentient blade beckons

Scorched with burning vengeance
Hatred exceeds the throne
Incarnation of evil
Tortures thirst for death

Perilous ancient ritual
Summoned from the netherworld
Actorios is the key
invoke the demon!!

Arioch!!
Lord of the seven darks
I summon thee!!

Arioch!!
Duke of the higher hell
I summon thee!!

Arioch!!
Knight of the swords
I summon thee!!

Arioch!!

Bring the storm
Necromancer of the ancient arts
Blood and souls for the patron demon!!!

Bring the storm
Necromancer of the ancients arts
Drink the souls of vitality!!

Western isle of serpents
Decadent ruins remain
Final confrontation
Foreclosure of cursed age

Unleashed malevolent force
Demonic exits the blade
Bane of the necromancer
Sentient being speaks

A thousand times more evil than thou!!!

Bring the storm
Necromancer of the ancient arts
Blood and souls for the patron demon!!!

Bring the storm
Necromancer of the ancients arts
Drink the souls of vitality!!Captcha
Liedje Diabolic Necromancer Of The Ancient Arts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Necromancer Of The Ancient Artsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Necromancer Of The Ancient Arts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Necromancer Of The Ancient Arts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.