Treacherous Scriptures


Insacred
Dark forces
assault the holy deceit
Awaken
New age enlightens
the cycle complete

False prophets
Empty predictions
Treacherous scriptures
Hollow salvation

Crippling their diseased minds
Deliberate attempt to divert
betrayed by horrid ideals
Prepare for imminent defeat

Insacred belief within
dark forces echoes below
Awaken demons resurrect
Demonic hate perceives

False prophets
Empty predictions
Treacherous scriptures
Hollow salvationCaptcha
Liedje Diabolic Treacherous Scriptures is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Treacherous Scripturesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Treacherous Scriptures downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Treacherous Scriptures in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.