Mona Lisa


Als die Sonne versank
saß ein Maler am Strand

malte ein Mädchen so jung und so schön
Ich fragte ihn
wen er wohl meint

er lachte und sprach: Mein Freund

sie ist ein Traum
den man nur einmal träumt

Denn ich hab' heute nacht einen Engel gesehn

Mona Lisa
Mona Lisa
Und ich sah ihre Augen
sie war wunderschön

Mona Lisa
so wunderschön

Irgendwann ging ich heim
träumte von ihr allein

sah noch ihr Lächeln
als der Morgen begann
Ich suchte den Maler am Meer

der Stand war einsam und leer

den Traum dieser Nacht
den fand ich nie mehr

Denn ich hab' heute nacht

Denn ich hab' heute nachtCaptcha
Liedje Die Flippers Mona Lisa is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mona Lisamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Flippers Mona Lisa downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mona Lisa in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.