Das Ende Der Traeume


The End Of The Dreams
Hier - das Ende der Traeume/ Here - the dreams have all gone now/
Hier - wird das Boden endlich fest/ here - where the ground's becoming hard/
Wir - machen Stein, auf dem wir stehn/ we're - making stones on which to found/
Wir - haben Mut, jetzt selbst zu gehn/ we're - not afraid to stand our ground/
Die Tage, da wir schwiegen, sind gezaehlt/
The days of silence have come to an end/
doch Worte allein sind nicht mehr genug/
yet words on their own are too quickly gone/
Die Zeit zum Handeln ist gut gewaehlt/ if we act promptly, we won't repent/
Jetzt gibt es nichts mehr, was uns haelt don't let us stop now, let's go on
Es gibt nichts mehr, was uns haelt Let's not stop now, let's go on
Musik: Engler
Text: Engler, SchnekenburgerCaptcha
Liedje Die Krupps Das Ende Der Traeume is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Das Ende Der Traeumemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Krupps Das Ende Der Traeume downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Das Ende Der Traeume in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.