Fuer Einen Augenblick


For A Moment
Die Zukunft hat begonnen/ The future has just started/
Das Warten ist vorbei/ our waiting time has passed/
Wir haben Zeit gewonnen/ we've gained a little moment/
fuer einen Augenblick/ who knows if it will last/
Nur jetzt, nur heute/ Just now, at present/
es zaehlt Entschlossenheit/ what counts is to be firm/
Wir haben lang gewartet/ a long time we have waited/
und stehen schon bereit and long to take the stern
Musik: Engler
Text: DoerperCaptcha
Liedje Die Krupps Fuer Einen Augenblick is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fuer Einen Augenblickmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Krupps Fuer Einen Augenblick downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fuer Einen Augenblick in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.