Songtekst van Die Radio Die: Lover Left you Bleeding

Lover Left you Bleeding


This is the way back home
This is the way back home
Lover stole your heart and now your bleeding
The needle in the vein is never dry
The dagger in your side keeps you from breathing
And this is what, this is what brings you back
This is the way back home
This is the way back home
Lover stole your heart and now it's bleeding
The needle in the vein is never dry
The dagger in your side keeps you from breathing
And this is what, this is what brings you back
You're falling away
You're falling away now
You're falling away
You're falling away now
You mean everything to me
You mean everythingCaptcha
Liedje Die Radio Die Lover Left you Bleeding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lover Left you Bleedingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Radio Die Lover Left you Bleeding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lover Left you Bleeding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.