Como Una Ola


Nada de lo que vendr? podr? ser igual a lo que fue alg?n d?a,
todo pasa, todo siempre pasar?
La vida viene en olas como el mar, en un vaiv?n infinito

Todo lo que ves no es igual a lo que vimos hace un segundo
Todo cambia todo el tiempo en el mundo

De nada sirve huir ni mentirse a uno mismo
ahora hay tanta vida ah? afuera
y aqu? dentro siempre como una ola en el marCaptcha
Liedje Diego Torres Como Una Ola is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Como Una Olamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diego Torres Como Una Ola downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Como Una Ola in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.