Rabenflug


Spüre den Wind in deinen Händen,
Versinkt die Nacht in deinem Haar

In Tränen der Zeit, du erkennst dein Gesicht
Das Wesen geschaffen zu harren
Zu harren der Ewigkeit, zu bringen die Einsamkeit

Dich sehnend nach den Lippen jener,
die dort wacht an der Pforte zum nichts,
zu spüren den Kuss, die Berührung des Lichts

Entblöße die Schwingen, folge dem Nichts
entfliehe der Angst und bleibe zurück

Es sucht nach dir im Dunkeln der Dunkelheit,
findet dich im Licht der NachtCaptcha
Liedje Dies Ater Rabenflug is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rabenflugmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dies Ater Rabenflug downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rabenflug in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.