No Room for Love


Dilba
Midnight magic is here but
you're too lost to notice
I failed to understand
and now my heart knows it
Asking for too much is so
easily done
It is sad but the end has just begun
I reach for clothes
it's too cold to stand here naked
No room for love
our love is a walk on ice
It's just too easy to break it
No room for love
We can only lose as
there's nothing to win
The piece of your mind
that is leaving, won't let me in
Asking for too much is so
easily done
It is late and the end
has just begun
See through pain and tears
Will I see through your fear
Cold and lonely, here I stand
On this trip between love and
pain, Will I cope, will i cope
But till then ICaptcha
Liedje Dilba No Room for Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Room for Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dilba No Room for Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Room for Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.