Caught in the Middle


Looking inside of yourself
You might see someone you don't know
Maybe it's just what you need
Letting the river in you flow

You can sail away to the sun
And let it burn you while you can
Or walk a long bloody road
Like the hero who never ran

You'll feel it
You'll feel it
You'll feel the rush of it all

Flying away int the clouds
You know you're loosing your control
Finding you way in the dark
Like some poor forgotten soul

You'll feel it
You'll see it
You'll feel the rush of the city lights
You'll feel it
I see it in your eyes, you're

Caught in the middle
Just like the way you've always been
Caught in the middle
Helpless again

Looking inside of yourself
You might see someone you don't know
Maybe it's just what you need
Letting the river I know that's in you flow

You'll feel it
You'll see it
You'll feel the rush of thunder
You'll feel it
I see it in your eyes, you're

Caught in the middle
Just like the way you've always been
Caught in the middle
Helpless againCaptcha
Liedje Dio Caught in the Middle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Caught in the Middlemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dio Caught in the Middle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Caught in the Middle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.