The Last in Line


We're a ship without a storm
The cold without the warm
Light inside the darkness that it needs, yeah

We're a laugh without a tear
The hope without the fear
We are coming - home

We're off to the witch
We may never never never come home
But the magic that we'll feel
Is worth a lifetime

We're all born upon the cross
The throw before the toss
You can release yourself
But the only way is down

We don't come alone
We are fire we are stone
We're the hand that writes
Then quickly moves away

Chorus:
We'll know for the first time
If we're evil or divine
We're the last in line
We're the last in line

Two eyes from the east
It's the angel or the beast
And the answer lies betweenThe good and bad

We search for the truth
We could die upon the tooth
But the thrill of just the chase
Is worth the pain

(Repeat chorus)

We're off to the witch
We may never never never come home
But the magic that we'll feel
Is worth a lifetime

We're all born upon the cross
The throw before the toss
You can release yourself
But the only way you go is down

(Repeat chorus)Captcha
Liedje Dio The Last in Line is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Last in Linemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dio The Last in Line downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Last in Line in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.