Songtekst van Dirty Dancing: In The Still Of The Night

In The Still Of The Night


In the still of the night
I held you, held you tight
'Cause I love, love you so
Promise I'll never let you go

CHORUS
In the still of the night
In the still of the night

I remember that night in May
The stars were bright above

I'll hold and I'll pray
To keep your precious love
Well before the light

Hold me again
With all your might

CHORUS

So before the light
Hold me again
With all of your might

CHORUS

In the still of the night
Ohhhh
Oooo
OoooCaptcha
Liedje Dirty Dancing In The Still Of The Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Still Of The Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dirty Dancing In The Still Of The Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Still Of The Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.