Songtekst van Disappear Fear: French Illumination

French Illumination


Angular spider-like Roman sculpture
Slowly becoming more human
Central tempora of light
In majesty
Has new clarity
Attempt of artists to express emotion
David getting news of hunting accident
Calming down of animated figures
Interaction of thick liquid style
Style, style, style
Did God make man, or did man make God
Either way you think
It's down the same sink
Through death and birth
It's on the same earth
Win or lose
You're constantly choosing
American Soviet Irish Italian
Chinese African Ethiopian
Israeli Libyan Brazilian Portuguese
Swedish German African man
Can ManCaptcha
Liedje Disappear Fear French Illumination is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied French Illuminationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disappear Fear French Illumination downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje French Illumination in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.