Excoriate


oh, unveil, unclothe, excoriate, decorticate, peel, divest, shred, strip
and scalp your
nails, your hands will
hemorhage continuously, numbness will then follow, until the pain is
overwhelming, the meek
suffering of thee, as they
watch your flesh revel and achieve morbid greedCaptcha
Liedje Disembowelment Excoriate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Excoriatemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disembowelment Excoriate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Excoriate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.