Thou Messiah


Awakening the forbiiden lord
A multitude of eternally dedicated worshippers
Gather as the temple casts it's dark shadow
The monks will be feared - fate!
"But night bore horrible Moros, and black
Ker, End and Fate, and Death sleep and
They bore also the brood of Dreams
The, dark Night,,,"
Foreign incense
Seven days of cold mourning
Seven days of spiritual agony
Seven nights magical pain
Mortal doom and mesmerization
Obsequies ist thou mysteryCaptcha
Liedje Disembowelment Thou Messiah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thou Messiahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disembowelment Thou Messiah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thou Messiah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.