Songtekst van Disembowelment: Your Prophetic Throne of Ivory

Your Prophetic Throne of Ivory


translucent plains envisioned beyond the horizon, I hear the flapping of
wings, the bestoking tranquility of irredescent spectrum, the birds
circle around my
presence, hinting at pale sightings
of Kadmos, all alone for dust ridden aeons, alienation your inner method
of nirvana, there
is no night, no day - Kadmos
your preserved brotherhood, the ivory your only solace, for where you
sit, in flight we
persevere into the lights of the
ivory plains, structures from silence, petals in the stream, murk above
the dark moor, the
eastwinds brush the dust from
your prophetic throne, in lands I never saw, where the equinox was
permanent, the elephants
trunk - the icon of your
only existence, for their [sic] is nothing else, in flight we persevere
into the mists of
the ivory plains, foregather in the
name of Moros and remember our landsCaptcha
Liedje Disembowelment Your Prophetic Throne of Ivory is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Prophetic Throne of Ivorymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disembowelment Your Prophetic Throne of Ivory downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Prophetic Throne of Ivory in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.