Only for So Long


How many times has this gone on?
Call 'cause it's just been too long
Say it's good to hear it's going fine
Check that you're still featured in my mind
Tell me what you want to hear
And I'll play along
Tell me when you want me near
And I'll play along
But only for so long
Show me scars where it began
And I will come with violins
I don't need a clock to know it's wasted time
What's your mood ring doing now?
Tell me if you want me near
And I'll play along
Tell me what you love to fear
And I'll play along
But only for so long
Only for so long
Only for so long
Tell me if you want me near
And I'll play along
Tell me what you love to fear
And I'll play alongCaptcha
Liedje Dishwalla Only for So Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only for So Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dishwalla Only for So Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only for So Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.