Songtekst van Dismemberment Plan: Onward, Fat Girl

Onward, Fat Girl


no one can tell righteous from right
but it was nothing tonight
what is these days
so you keep on fighting the fight
and if it's telling your strife
still our eyes are plain

carry on
onward fat girl!
onward fat girl!
yeah, yeah, yeah!

i can't tell you
i guess you're depressed
until you wisk in the dress that you can't fit
all i wanna say is you gotta look inside
it does matter what
just let the other things slide

carry on
onward fat girl!
onward fat girl!
yeah, yeah, yeah!

no it's not just a matter of taste
yeah you really are ugly
as a matter of fact, yeah, you're sort of ugly
that's alright, that's alright, i don't really care
as long as you keep getting people faces
i don't care, i don't care, i don't care, i don't care

on, on, onward fat girl!Captcha
Liedje Dismemberment Plan Onward, Fat Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Onward, Fat Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dismemberment Plan Onward, Fat Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Onward, Fat Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.