Songtekst van Disney On The Record: Let's Go Fly A Kite

Let's Go Fly A Kite


[Instrumental]

Let's go fly a kite! Up to the highest height!
Let's go fly a kite, and send it soaring
Up through the atmosphere, up where the air is clear!
Oh, let's go fly a kite!

OH, let's go fly a kite! Up to the highest height!
Let's go fly a kite, and send it soaring
Up through the atmosphere, up where the air is clear!
Oh, let's go fly a kite!
Fly a kite!
Fly a kiteCaptcha
Liedje Disney On The Record Let's Go Fly A Kite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let's Go Fly A Kitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disney On The Record Let's Go Fly A Kite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let's Go Fly A Kite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.