Songtekst van Divine: T-Shirts And Tight Blue Jeans

T-Shirts And Tight Blue Jeans


chorus
T-shirts and tight blue jeans, t-shirts
T-shirts and tight blue jeans, t-shirts
T-shirts and tight blue jeans, t-shirts, I like it
T-shirts and tight blue jeans, t-shirts

You animal, you animal, walking down the street
You animal, you animal, move to the savage beat
Hey Chico, hey Machacha, say there Mr Macho
Exercise, lift them weights, you work out I'll palipatate
To coin a phrase you're the cat's meow
And I'm the dog so Bow-wow-wow

(chorus)

Construction boots, hard hats
Patches on the seems
Wam bam thank you Sam
T-shirts, tight blue jeans

(chorus x2)

Forget about evening wear
Don't worry when the people stare
Forget about these three piece suits
Let's put on our cowboy boots
Forget about what's on the scene
It's t-shirts and tight blue jeans

(chorus)

Your tight blue shirt drives me insane
It makes me wanna play those games
Turn the light way up high
Yeah big man don't be shyCaptcha
Liedje Divine T-Shirts And Tight Blue Jeans is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied T-Shirts And Tight Blue Jeansmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Divine T-Shirts And Tight Blue Jeans downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje T-Shirts And Tight Blue Jeans in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.