Last Day Of 1999


It's so good
Tonight we party like the last day of 1999
It's so good
Tonight we party like the last day of 1999
It's so good It's so good 1999
It's so good
Tonight we party like the last day of 1999
It's so good
Tonight we party like the last day of 1999
It's so good, It's so good, when we rock in the spotlight tonight

It's so good, It's so good, It's a magical wonderful midnight
It's so good, It's so good, when we rock in the spotlight tonight
So come on and get up cause the feeling is here and it's big time
It's so good, It's so good, when we rock in the spotlight tonight
Tonight we party like the last day of 1999
Tonight we party like the last day of 1999

The crowd is up we are here you're with the crowd
This happy bunch is your friends you hear them shout
We gonna drive them eternally insane with our gags
The world around us the war the rain
Don't mean much to me, don't mean much to us
We're here to party let's dance the night away

Hey come alive baby join this magic ride
And get together and play let's make abau
You'lle see it's easy this night was ment for all
Let's shout a rocket and count the stars
We're the man from mars, we're the man from mars
hey keep her in and the countdown startsCaptcha
Liedje Dj Bobo Last Day Of 1999 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Day Of 1999mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dj Bobo Last Day Of 1999 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Day Of 1999 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.