Everything


How breathless I feel in your arms
How breathless you make me feel so
There's no one before in my eyes
I take what you give me

Everything sounds better
Everything looks brighter
Everything tastes better
Well everything we do feels better
(feels better)

Everything

Everything [x3]

(feels better)

Everything
(feels better)

I pray all this time in your arms
How restless I feel when you go
With only your life to surround me
I take what you give me
(I take what you give me)
(Give me)

Everything sounds better
Everything looks brighter
Everything tastes better
Everything we do
(feels better)

Everything sounds better (sounds better)
Everything looks brighter (looks brighter)
Everything tastes better (tastes better)
Everything feels better

Everything sounds better (sounds better)
(Everything)
Everything looks brighter (looks brighter)
(Everything)
Everything tastes better (tastes better)
Everything we do feels better (feels better)

Oh

Everything
Everything you do
(feels better)
Everything
(feels better)
(Everything everything)
(feels better)
(feels better)Captcha
Liedje DJ Tiesto Everything is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everythingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje DJ Tiesto Everything downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everything in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.