UR


Wish I was a better man
Wish I had a better plan for dealin' with this
What am I, what am I to do now?

Maybe I should run away
Maybe I could run away and never be found
What am I, what am I to do?

The way that I'm feelin'
The dreams when I'm dreamin'
Can this really be happenin'?
Can it really be true?

You are my love and my life
My heart and my soul
Just tryin' to keep the world
From smashin', crashin' in

I had this dream the other night
I had this crazy dream the other night
How I, how I arrived here?

My heart is unladed
And my head is exhausted
Is this powerful magic?
Can it really be true?

You are, my blood is in your blood
My breathe is in your mouth
Just tryin' to keep the world
From smashin', crashin' in

What about us?
What about all the plans that we made?
What about all those careful plans
Just careful plans we made and nothing's clear

Full of fear
Full of hope
Full of you

My love and my life
My heart and my soul
Just tryin' to keep the world
From smashin', crashin' in

My blood is in your blood
Just trying to keep the world
From smashin', crashin' inCaptcha
Liedje DJ Tiesto UR is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied URmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje DJ Tiesto UR downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje UR in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.