Walking On Clouds


Chase faded days
With eyes that cannot see
I wanna feel it again
Washing over me

Discover all of you
One moment at a time
Taste, smell, secret cell
Your soul, it touches mine

I need to feel up
Hope knows, I need it this way
Like I'm walking on clouds
I can't come down

Even if you wanted me to
I can't come down
Even if you wanted me to

Nothing can stop me
I'm never satisfied
I take what I want
Refuse to be denied

Live in the moment
The future can disguise
It's starting to touch us
But I still can't touch the sky

I need to feel it up
Hope knows, I need it this way
Like I'm walking on clouds
I can't come down

Even if you wanted me to
I can't come down
Even if you wanted me to
I can't come downCaptcha
Liedje DJ Tiesto Walking On Clouds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walking On Cloudsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje DJ Tiesto Walking On Clouds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walking On Clouds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.