100 Suicides


See you in hell, my love
Under a palm tree
Sucking from a bamboo straw
Patiently waiting for me

All night and everyday
I'm in a galaxy far far away
Reborn unable to die
I've committed 100 suicides

Reincarnation
Inside an asteroid field
Alien skies raining stars
Sever the lifeline to me

All night and everyday
I'm in a galaxy far far away
Reborn unable to die
I've committed 100 suicides
Inside this violent paradise
Go waste the day they own you
Lights, camera, action, rolling
As the homicidal crowds begins to kill

Abort mission, head on collision
As we swan dive into holy water

I remember when
I was crawling in your skin
Bathing in your blood
And everything you are
Take me to the time
We walked the long way home
Through a forest full of wolves
Where lovers come to die
What a day to die (x2)

All night and everyday
I'm in a galaxy far far away
Reborn unable to die
I've committed 100 suicides
Inside this violent paradise
Go waste the day they own you
Lights, camera, action, rolling
As the homicidal crowds begins to kill

Abort mission, head on collision
As we swan dive into holy waterCaptcha
Liedje Dog Fashion Disco 100 Suicides is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 100 Suicidesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dog Fashion Disco 100 Suicides downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 100 Suicides in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.