Magus Invicta


Lightspeed eternal
Magus invicta
Follow the path to utopia

Stellar volcano
Magus invicta
Battle to gather
The sands of the sun

Cosmic dust - Solar grasp
Hyper thrust - Lightspeed past
Primal force - Endless source
Rapid fire - Tidal spireCaptcha
Liedje Dol Ammad Magus Invicta is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Magus Invictamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dol Ammad Magus Invicta downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Magus Invicta in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.