Songtekst van Dolly Parton: I Will Always Love You

I Will Always Love You


(Dolly Parton)

If I should stay
Well, I would only be in your way
And so I'll go, and yet I know
That I'll think of you each step of my way
And I will always love you
I will always love you
Bitter-sweet memories
That's all I have, and all I'm taking with me
Good-bye, oh, please don't cry
'Cause we both know that I'm not
What you need
I will always love you
I will always love you

And I hope life, will treat you kind
And I hope that you have all
That you ever dreamed of
Oh, I do wish you joy
And I wish you happiness
But above all this
I wish you love
I love you, I will always love

I, I will always, always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love youCaptcha
Liedje Dolly Parton I Will Always Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Always Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dolly Parton I Will Always Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Always Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.