Wild Texas Wind


(Dolly Parton)

Don't ask me if I'm crying
Can't you see it ain't raining
No, this ain't sand in my eyes
Before it has been spoken
When one good heart gets broken
That's enough to make a cowgirl cry
Cause here I am, all by myself
My man he just up and left
He said he would never try again
Now the thing that hurts me most
When he makes up his mind to go
He'll be gone, like a wild texas wind
Chorus:

Like a wild texas wind
Oh my man is gone again
I feel lonesome settin' in
Like a wild texas wind

Like a Wild Texas Wind
Oh my man is gone, he's gone, he's gone again
I feel lonesome sittin' in
Like a wild texas wind
HmmmmCaptcha
Liedje Dolly Parton Wild Texas Wind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Texas Windmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dolly Parton Wild Texas Wind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Texas Wind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.