Jackie Chan


You left me for a cheap tart
Totally heartless
You said you wanted a new start
But I'm not defenseless

I know Kung Fu
I'm not afraid to use it on you
I'm gonna whoop your ass
'cuz I can fight like Jackie Chan
Oh Yeah
Gonna fight fight fight fight fight
Like Jackie Chan!

You thought that you were safe
Then you made me cry
I got dumped and I lost face
Now you're gonna die!

I know Kung Fu
I'm not afraid to use it on you
I'm gonna whoop your ass
'cuz I can fight like Jackie Chan
Oh Yeah
Gonna fight fight fight fight fight
Like Jackie Chan!

[Spoken:]

You thought you could get away with breaking my heart?
Listen up, I'm coming after you
With nunchucks and an attitude
You won't be laughing, Ding-Dong
When I'm jumping around with your boys in my hand
LaughingCOVERED IN BLOOD

You ran right over my cat
Now I hate your guts
Your chick's ugly and a brat
Gonna crush your nuts!

I know Kung Fu
I'm not afraid to use it on you
I'm gonna whoop your ass
'cuz I can fight like Jackie Chan
Oh Yeah
Gonna fight fight fight fight fight
Like Jackie Chan!Captcha
Liedje Dollyrots Jackie Chan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jackie Chanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dollyrots Jackie Chan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jackie Chan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.