Here We Are


Chorus:
Here we are lifting our hands to You
Here we are, giving You thanks for all You do
As we praise, and worship Your holy name
You are here, dwelling within our praise

For every answer prayer
For always being there
For love that hears us when we call
For arms that lift us when we fall
Oh You have always been, right beside us
Leading us all along the way
And we made it through (we made it through)
Because of You

(Repeat Chorus)

And here we are

For days we cannot see (for days we cannot see)
For all that yet to be (so much is yet to be)
The trials we may have to face
When we'll be leaning on your grace
It will be your strength, that safe's us
Your love that makes us strong
And through it all (through it all)
We'll sing this song

Here we are lifting our hands to You
Here we are, giving You thanks for all You do
As we praise, and worship Your holy name
You are here (yes You are) dwelling within our praise (x2)Captcha
Liedje Don Moen Here We Are is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here We Aremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Moen Here We Are downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here We Are in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.